Kvalita od roku 1919

Certifikáty a ocenění

ISO

Společnost Beskydské uzeniny, a.s. má zavedený systém managementu jakosti dle normy ISO 9001:2000 od roku 2003. V listopadu 2011 se uskutečnil recertifikační audit dle standardu systému managementu kvality ISO 9001:2008, jehož výsledkem bylo získání nového certifikátu s tříletou platností od společnosti Lloyd´s Register Quality Assurance. Úspěšnou recertifikací systému managementu jakosti práce na tomto systému nekončí.

 

HACCP

Účinným nástrojem při zajištění bezpečnosti námi vyráběných produktů je systém HACCP. Na rozdíl od tradičních přístupů k zajištění zdravotní nezávadnosti potravin založených na vyšetřování produktů je vytvořen systém kontroly nad procesem výroby, manipulací, surovinami, prostředím a pracovníky tak, že se předchází vzniku nebezpečí ohrožujících zdraví spotřebitele.

 

KlasA

Značka je udělována ministrem zemědělství již od roku 2003. Zaslouží si ho jen ty nejkvalitnější potravinářské a zemědělské výrobky. Značkou KlasA byly oceněno celkem 4 výrobky z našeho portfolia. Značka KLASA je ze strany státu (MZe ČR) podporována řadou marketingových aktivit, které mají za cíl podpořit prodej kvalitních českých výrobků.

 

IFS

V závěru roku 2013 prošla společnost Beskydské uzeniny, a.s. certifikačním auditem dle standardu IFS vydání 6 (International Food Standard). Výsledkem bylo získání certifikátu systému managementu jakosti a bezpečnosti potravin a dosažení vyšší úrovně (Higher Level) v obou střediscích (Frýdek – Místek a Fryčovice). Norma IFS je schéma určené pro organizace, které vyrábí nebo zpracovávají potraviny zejména pod privátní značkou nadnárodního řetězce. Shoda s touto normou je zjišťována na bázi kontrolního seznamu dotazů a vyhodnocovací matrici.

Česká chuťovka 

Dětská chuťovka

Značka Dobrý tuzemský potravinářský výrobek Česká chuťovka  a Dětská chuťovka  pomáhá spotřebitelům objevit chutné české potraviny. Výrobcům naopak pomáhá proniknout s výrobky, které splňují vysoké chuťové parametry, ke spotřebitelům. V soutěži uspěly hned 3 naše výrobky.